Yayın Olanakları

05/01/2019    Comment off


  1. Uluslararası Adalet Kongresi tarafından kabul edilen bildiriler, kongre kitabında tam metin olarak yer alacaktır.

Ayrıca, araştırmacıların talep etmesi üzerine bildiriler, dergilerin kendi hakem süreçlerinden geçmesi koşuluyla aşağıdaki dergilerde yayınlanabilir;