Önemli Tarihler

05/01/2019    Comment off


Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç: 21.01.2019  
Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 22.03.2019  
Kabul Edilen Özetlerin İlanı: 05.04.2019  
Kongre Kayıt ve Ödeme Son Tarih: 25.04.2019
Tam Metin Gönderme Başlangıç: 21.01.2019
Tam Metin Gönderme Bitiş: 27.04.2019
Kongre Programının İlanı: 28.04.2019    
Kongre Tarihleri: 02.05.2019
03.05 2019 
Gezi Programı: 04.05.2019