Düzenleme Kurulu&Sekreterya

05/01/2019    Comment offKongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Ahmet İshak DEMİR   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Şevket TOPAL
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Doç. Dr. Cengiz YANIKLAR
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü


Düzenleme Kurulu Paydaş Temsilciler

Nusret BAYRAKTAR
RTEÜ Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
Şaban YILMAZ Adalet Bakanlığı Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürü
Necati KURÇENLİ Adalet Bakanlığı Rize Personel
Eğitim Merkezi Başkanı
Av. Harun MERTOĞLU Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik
Kurulu Üyesi
Mehmet ERDOĞAN Rize Ticaret Borsası Başkanı
Recep TAYLAN MÜSİAD Rize Şubesi Başkanı  
OMBUDSMAN TOPLULUĞU Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci Topluluğu
Emrah KUYUMCU İntersteno
Yönetim Kurulu Üyesi

Sekreterya

Öğr. Gör. Süleyman KANDEMİR
Öğr. Gör. Tolgahan ŞAFAK
Öğr. Gör. Fatima KANDEMİR
ERGÜN
Öğr. Gör. Recep BAĞBANCI
Arş. Gör. Sinem KARAKAŞ 
Recep YEREBAKAN

Koordinatör
Öğr. Gör. Hasan ÖRÜCÜ