Kongre Çağrısı

07/01/2019    Comment off


02-04 Mayıs 2019 tarihlerinde, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ev sahipliğinde, yeşil ile mavinin mükemmel uyumunun sergilendiği, çayın başkenti Rize’de düzenlenecek olan I. Uluslararası Adalet Kongresi’ne davet ediyoruz.

I. Uluslararası Adalet Kongresi, sosyal bilimler ve sosyal bilimlerin icrasına destek olan bilgisayar teknolojileri gibi multidisipliner çalışmaları kapsamaktadır. Kongremizde; sosyal bilimler alanında çalışma yapanların araştırmalarına en üst düzeyde katkı sağlanması, ulusal ve uluslararası disiplinler arası çalışma ortamı oluşturarak alanla ilgili deneyimlerin, kuramsal ve uygulamalı bilgilerin paylaşılması hedeflenmektedir.

Kongrede kabul edilen tebliğlerin tam metinleri, kitap olarak yayımlanacaktır.

Tebliğler İngilizce ve Türkçe olarak yazılabilir ve sunulabilir. Katılımcıların tebliğlerini kural olarak 15 dakikalık süre ile sözlü olarak veya elektronik ortamda canlı olarak sunmaları beklenmektedir. Bütün tebliğler hakem süreciyle değerlendirilecektir.

Kongre sosyal bilimler alanındaki tüm konulara açık olmakla, ele alınacak alanlar ve konulardan bazıları şu şekilde planlanmıştır:

 • Ceza Hukuku
 • Ceza Usul Hukuku
 • İnfaz Hukuku
 • Medeni Usul Hukuku
 • İnsan Hakları
 • Denetim Hukuku
 • Hukuk ve Tarih
 • Kriminoloji
 • Sosyoloji
 • Psikoloji
 • Karşılaştırmalı Hukukta Yargı Sistemleri
 • Onarıcı Adalet
 • Hukuk Eğitimi
 • Adalet Meslek Ahlakı ve Etik İlkeler
 • Adalet Teşkilatında; Hâkim, Savcı ve Avukat Dışındaki Personelin Yeri ve Önemi
 • Adli Teşkilatta Bilim ve Teknolojinin Önemi (E-Adalet)
 • Adalet Meslek Yüksekokullarında UYAP Eğitimi
 • Adalet Meslek Yüksekokullarının Fonksiyonu Bakımından Müfredat Meselesi
 • Adalet Bakanlığı Gözüyle Adalet Meslek Yüksekokullarının Fonksiyonu
 • Zabit Kâtipliği Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Yarını
 • İnfaz ve Koruma Memurlarının Ulusal Ve Uluslararası İnfaz Hukukundaki Yeri Ve Önemi
 • Tutuklu ve Hükümlü Hakları
 • Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışanların Sosyo-Psikolojik Açıdan Tahlili
 • Tutuklu/Hükümlülerin Sosyo-Psikolojik Açıdan Tahlili
 • İnfaz Koruma Memuru-Hükümlü/Tutuklu İlişkisi
 • Adaletin Tecellisi Açısından İnfaz Rejimlerinin Tahlili
 • Denetimli Serbestlik Uygulaması
 • 10 Parmak Bakmadan Yazma Metodu ve Yeni Nesil Uygulamalar