Bildiri Kuralları

05/01/2019    Comment off


Değerli Bilim İnsanı;

Sisteme yükleyeceğiniz bildirilerin aşağıda belirtilen kurallara göre yazılmış olması gerekmektedir. Özellikle herhangi bir aksaklık yaşamamanız adına bildirinizi son gönderim tarihinden önce sisteme yüklememiz rica olunur.

BİLDİRİ ÖZETİ KURALLARI

Bildiri özetleri aşağıda anlatılan şekilde hazırlanarak 15 Mart 2019 tarihine kadar Bildiri Gönder linki üzerinden gönderilmelidir. Göndereceğiniz bildiri özetleri kongre bilim kurulu tarafından değerlendirildikten sonra, değerlendirme sonucu tarafınıza e-posta yolu ile bildirilecektir.

 • Bildiri özeti, Microsoft Word programında A4 kâğıda sol, üst, sağ ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak, 12 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak ve tek satır aralığı ile iki yana yaslı yazılmalıdır.
 • Bildiri özetlerinin 500 kelimeyi geçmemesi gerekmektedir. (başlık, yazar isimleri ve kurumları saymayınız).
 • Özet başlığı büyük harfle koyu renkli olarak yazılmalı, altına aynı şekilde İngilizce çevirisi yazılmalıdır. (Çalışmanın İngilizce olması durumunda önce İngilizce başlık sonra Türkçe başlık yazılmalıdır)
 • Bildiri özetleri sonrasında en az 3 tane anahtar kelime yazılmalıdır. Anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.
 • Yazar ad-soyadları açık, ilk harfleri büyük olacak şekilde ve italik olarak yazılmalıdır.  Sunum yapacak olan yazarın adının altı çizilmelidir. Yazarların bağlı bulunduğu kurum ve e-posta adresine indislerle gösterilmelidir. İndisler Times New Roman 10pt ile yazılmalıdır.
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç mantığı kullanılarak yazılmalıdır.
 • Bildiri özet dosyası isimlendirilirken  (Microsoft Word kullanılmalıdır)

1) isim
2) Çizgi (–)
3) soyadınız
4) çizgi- anabilimdalı
Örnek:   ali-alti-hukukfelsefesi, Altı, A. birden fazla bildiri özeti gönderdiğinde her bildiri ayrıca numaralandırılacaktır. Ali-alti-hukukfelsefesi(1).docx ve Ali-alti(2)-hukukfelsefesi.docx lı

BİLDİRİ TAM METNİ YAZIM KURALLARI

 • Bildiri, Microsoft Word Programında A4 kâğıda sol, üst, sağ ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Bildiri, kaynakça dâhil en çok 15 sayfa olmalıdır.
 • Bildiri metni 12 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, tek satır aralığında ve paragraflar arasında 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
 • Metin, başlıklar ve alt başlıklara ayrılarak sistematize edilmelidir, alt başlıklandırma en fazla 5. seviyeye kadar inmelidir. Başlıklandırmalar aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır:
  1. seviye: I. KALIN VE TÜMÜ BÜYÜK HARF
  2. seviye: A. KALIN ve TÜMÜ BÜYÜK HARF
  3. seviye: 1. Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük
  4. seviye: a. İnce ve Sadece İlk Harfler Büyük
  5. seviye: i. İnce ve Sadece İlk Harfler Büyük
 • Metin içerisinde kullanılan yabancı kelimeler italik olarak belirtilmelidir.
 • Tablo ve şekiller, metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır.
 • Yararlanılan kaynaklar, bildiri metninin sonunda yazarın soyadına göre alfabetik sırada, 12 puntoda ve kaynaklar arasında 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

ATIF KURALLARI

Bildiri tam metninde, metin içi atıf (APA 7) ve dipnot yöntemlerinden biri kullanılabilir.

YAYIN İLKELERİ

 • Yazarlar, yayımlanmak üzere kabul edilen çalışmalarının yayım haklarını UAK’a devrini kabul etmiş sayılırlar. Bu yazılar kongre kurulundan izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. UAK, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dahil olmak üzere, tüm yayın haklarına sahiptir.
 • UAK sistemine gönderilmiş yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazarlarına aittir. Kongre herhangi bir yükümlülük kabul etmez.
 • Kongreye çalışmalarını gönderen tüm yazar ya da yazarlar bu koşulları kabul etmiş sayılırlar.
 • Bildiri tam metni kurumsal mail adresine gönderildikten sonra editör kontrolünden geçecektir. İntihal ve sair içeriklerle ilgili tüm sorumluluk yazarın kendisine aittir. İhtiyaç duyulması halinde yüklenen her yazı, ilk olarak editör veya editör yardımcıları tarafından yazım ve yayın ilkelerine uygunluğu bakımından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmeler tespit edilirse yazı, düzeltme için yazara iade edilebilir.
 • UAK Yayın İlkeleri’ne herhangi bir açıdan uygunluk arz etmeyen yazılar değerlendirilmeye alınmaz.